Μερικά ιστορικά στοιχεία

Με τη λέξη "τατουάζ" περιγράφουμε την τέχνη της ένθεσης χρώματος στο δέρμα και τον μόνιμο χρωματισμό του. Αποτελεί εξαιρετικά παλιά παράδοση, ενώ σήμερα είναι ιδιαίτερα δημοφιλές.

Οι άνθρωποι ασκούν την τέχνη του τατουάζ εδώ καιπολλά χρόνια. Αυτά τα μόνιμα σχέδια στο σώμα - μερικές φορές απλοϊκά κι άλλες περίπλοκα, πάντα όμως προσωπικά - έχουν αποτελέσει σημάδια δύναμης, αγάπης, θρησκείας ακόμα και τιμωρίας. 

Στην αρχαία Αίγυπτο και Ινδία, τα τατουάζ αποτελούσαν μεθόδους θεραπείας και θρησκευτική λατρείας. Ήταν επίσης σημάδια θέσης στην κοινωνία αλλά και τιμωρίας. Στις Φιλιππίνες τα τατουάζ ήταν απόδειξη επιτευγμάτων ενώ ύπηρχε η αντίληψη πως φέρουν και μαγικές ιδιότητες. 

Με την εφάνιση του Χριστιανισμού, τα τατουάζ θεωρήθηκαν βαρβαρικό έθιμο, αφανίστηκαν στην περιοχή της Ευρώπης για να επιστρέψουν με τα υπερατλαντικά ταξίδια του 16ου αιώνα. 

Επιλέγοντας το studio μας για το τατουάζ σας : 

Όλοι μας οι καλλιτέχνες μεγάλη εμπειρία στην τέχνη του τατουάζ κι αντίστοιχη εξιεδίκευση στα παρακάτω είδη : 

Realistic black and gray /colour

Japanese

Old school

Neotraditional

Mandala

Line work

Geometric

Blackwork

Decorative

Maori

Cover up

Περισσότερες δουλειές μας στο Instagram και Facebook